fbpx

Εμπστευτικοτητα & Γνωστοποιηση Κινδυνου

Νομικές Γνωστοποιήσεις

Γνωστοποίηση Απορρήτου

Συγκέντρωση προσωπικών στοιχείων

Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες ή για να ανοίξετε λογαριασμό στο PAYSOT.com (εμπορική υπηρεσία της CAFsolutions Ltd.), εφεξής «Εταιρεία», πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης με τα απαιτούμενα έγγραφα. Σας ζητείται να δώσετε προσωπικά στοιχεία κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης, προκειμένου να επιτρέψετε στην Εταιρεία να αξιολογήσει την αίτησή σας και να συμμορφωθεί με τους Νόμους και τους Κανονισμούς που διέπουν την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται επίσης για να επικοινωνήσουν μαζί σας σχετικά με το λογαριασμό συναλλαγών στο διαδίκτυο.

Εμπιστευτικότητα

Τυχόν προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε θα αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα και θα κοινοποιούνται μόνο εντός της Εταιρείας, των θυγατρικών της και των συνεργατών της. Επιπλέον, δεν θα αποκαλυφθεί σε τρίτους, εκτός από οποιεσδήποτε κανονιστικές ή νομικές διαδικασίες, καθώς και σε τρίτα μέρη που παρέχουν αποκλειστικά στατιστικές υπηρεσίες στην Εταιρεία για τη βελτίωση της εμπορικής της καμπάνιας. Τα συστήματα παρακολούθησης ιστότοπων ενδέχεται επίσης να συλλέγουν πληροφορίες που καθορίζουν τις σελίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση, για το πώς ανακαλύψατε αυτόν τον ιστότοπο, τη συχνότητα των επισκέψεων και ούτω καθεξής. Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του περιεχομένου του ιστότοπού μας και ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από εμάς για να επικοινωνήσουμε μαζί σας προσωπικά, με οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο και για να σας παρέχουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες πιστεύουμε ότι μπορεί να σας βοηθήσουν.

Κατάργηση εγγραφής

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε προωθητικές επικοινωνίες, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη τους ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε κάθε επικοινωνία.

Cookies

Κάθε cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται στον υπολογιστή ενός χρήστη για σκοπούς τήρησης αρχείων. Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο. Συνδέουμε τις πληροφορίες που αποθηκεύουμε στα cookies με οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλετε ενώ βρίσκεστε στον ιστότοπό μας.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τόσο cookies αναγνώρισης περιόδου σύνδεσης όσο και μόνιμα cookies. Τα cookies αναγνώρισης περιόδου σύνδεσης λήγουν όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα μόνιμα cookies παραμένουν στον σκληρό σας δίσκο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να καταργήσετε τα μόνιμα cookies, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο αρχείο “Βοήθεια” του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο.

Όροι Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία όπως απαιτείται από το νόμο. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή/και για να συμμορφωθούμε με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση ή νομική διαδικασία που εξυπηρετείται στον ιστότοπό μας. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων που προκύπτουν από cookies στον ιστότοπό μας, για τα οποία δεν έχουμε πρόσβαση ή δεν ελέγχουμε.

Αλλαγές αυτής της Δήλωση Απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτήν τη δήλωση απορρήτου ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ελέγχετε τακτικά.

Γνωστοποίηση κινδύνου

Το PAYSOT.com (εμπορική υπηρεσία της CAFsolutions Ltd., εφεξής «Εταιρεία»,) παρέχει χρηματοοικονιμκές υπηρεσίες διαμεσολάβησης μέσω ανεπτυγμένου ηλεκτρονικού συστήματος, μέσω διαδικτύου και μέσω απευθείας πωλήσεων, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό, ρυθμίζεται από τις Βουλγαρικές Αρχές και εποπτεύεται από το Κεντρικό Εμπορικό Μητρώο της Βουλγαρίας, με αριθμό αδείας UIC 204896006.

Η Εταιρεία εγγυάται το αρχικό κεφάλαιο του χαρτοφυλακίου των Χρηστών/Πελατών ή την αξία του ανά πάσα στιγμή ή τυχόν χρήματα που έχουν διατεθεί σε οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό μέσο εκτός από τις περιπτώσεις που υπεκφεύγουν του ελέγχου της ίδιας, όπως αυτές προσδιορίζονται και ερμηνεύονται από την κοινή γνώμη, κοινή λογική και τα βουλγάρικα δικαστήρια (π.χ. οικονομικής παγκόσμιας ή εθνικής κρίσης, πολέμου, σεισμικών ολικών καταστροφών, πανδημίας, καταστροφής του λογισμικού της εταιρείας, επίθεση στο διακομιστή της). Ο Χρήστης/Πελάτης θα πρέπει να αναγνωρίσει πλήρως και να αποδεχτεί ότι αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη της επιλογής του, ότι ο Sponsor ή η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με την επιλογή του και επιβεβαιώνει ότι είναι διατεθειμένος να αναλάβει αυτόν τον κίνδυνο.

Ο Χρήστης/Πελάτης θα πρέπει να αναγνωρίσει πλήρως και να αποδεχτεί ότι, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να προσφέρει η Εταιρεία, το αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρηματοοικονομικής υπηρεσίας που του παρέχεται μπορεί να επιφέρει μεγαλύτερο ή μικρότερο κέρδος στην προκαθορισμένη περίοδο που έχει επιλέξει να λαμβάνει αυτές τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Ο Χρήστης/Πελάτης πρέπει να δηλώσει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται τα ακόλουθα:

  • Οι πληροφορίες για την προηγούμενη απόδοση μιας χρηματοοικονομικής υπηρεσίας δεν εγγυώνται την τρέχουσα ή/και τη μελλοντική της απόδοση. Η χρήση ιστορικών δεδομένων δεν καθιερώνει δεσμευτική ή αξιόπιστη πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη μελλοντική απόδοση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στις οποίες αναφέρεται η εν λόγω πληροφορία.
  • Ο Χρήστης/Πελάτης δεν πρέπει να αγοράσει ένα πρόγραμμα PAYSOT, ​​εκτός εάν είναι διατεθειμένος να αποδεχτεί τους κινδύνους που περιγράφονται παραπάνω.

Ο Χρήστης/Πελάτης θα πρέπει να αποδεχθεί ότι η Εταιρεία επιβάλει κάποιες χρεώσεις κατά την εισαγωγή και την αποχώρησή του από το σύστημα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, μετατροπής, βελτίωσης των χρεώσεων ανά πάσα στιγμή χωρίς την προγενέστερη ειδοποίηση των Χρηστών/Πελατών της. 

Γενικές Νομικές πληροφορίες

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, δηλώνετε ότι συμφωνείτε και κατανοείτε τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις που αφορούν τόσο αυτόν τον ιστότοπο όσο και οποιοδήποτε υλικό σε αυτόν.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς να σας ειδοποιήσει. Επομένως, είστε υπεύθυνοι για την τακτική εξέταση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Η συνεχής χρήση αυτού του ιστότοπου μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα αποτελεί την αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Ο ιστότοπος είναι και παραμένει η αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας και όλα τα δικαιώματα διατηρούνται στην και για την Εταιρεία. Οποιαδήποτε και όλες οι γνώσεις ιδιοκτησίας που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν από και για την Εταιρεία είναι δικαιώματα της Εταιρείας και θα παραμείνουν αποκλειστικά και εντός της Εταιρείας, ανά πάσα στιγμή. Η Εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα και την κατοχή εμπορικού σήματος όλου του υλικού σε αυτόν τον ιστότοπο και θα επιβάλει τα δικαιώματα αυτά στο σύνολο του νόμου.

Οι πληροφορίες και το υλικό που έχουν παρασχεθεί στην Εταιρεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό και τέτοιες πληροφορίες/υλικό υπόκεινται περαιτέρω σε αποκάλυψη μόνο στην περίπτωση οποιωνδήποτε θεμάτων Ρυθμιστικής Αρχής/νομοθεσίας για την Εταιρεία σε τέτοια αποκάλυψη.

Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται “ως έχουν”. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια των υλικών που παρέχονται στο παρόν, για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό και αποποιείται κάθε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε επιλογή, μπορείτε να λάβετε τη συμβουλή ανεξάρτητων εταιρειών επενδύσεων, οικονομικών, νομικών και φορολογικών συμβούλων, εάν το επιθυμείτε.

Ούτε η Εταιρεία, ούτε κάποιος από τους συνεργάτες της, διευθυντές ή υπαλλήλους της, ή οποιοσδήποτε τρίτος ανεξάρτητος συνεργάτης δεν θα φέρει καμία ευθύνη ή καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί σε περίπτωση αποτυχίας ή διακοπής του ιστότοπου. Επιπλέον, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί από την πράξη ή παράλειψη οποιουδήποτε άλλου μέρους που εμπλέκεται στη διάθεση αυτού του ιστότοπου ή των δεδομένων που περιέχονται σε αυτόν ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία που σχετίζεται με την πρόσβασή σας σε, αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης του ιστότοπου ή αυτών των υλικών, ανεξάρτητα από το εάν οι περιστάσεις που προκαλούν μια τέτοια αιτία ενδέχεται να ήταν υπό τον έλεγχο της Εταιρείας ή οποιουδήποτε προμηθευτή που παρέχει υποστήριξη λογισμικού ή υπηρεσιών.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Επομένως, δεν πρέπει να θεωρείται προσφορά ή πρόσκληση σε οποιοδήποτε άτομο, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο θα ήταν παράνομη η υποβολή μιας τέτοιας προσφοράς ή πρόσκλησης. Σας συνιστούμε να λάβετε ανεξάρτητες επενδυτικές, οικονομικές, νομικές και φορολογικές συμβουλές πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε επιλογή. Τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να διαβαστεί ή να ερμηνευτεί ως επενδυτική συμβουλή εκ μέρους της Εταιρείας, ή οποιουδήποτε από τους διευθυντές, ανεξάρτητους συνεργάτες ή υπαλλήλους της.

Ο ιστότοπος περιέχει επίσης συνδέσμους προς ιστότοπους που ελέγχονται ή προσφέρονται από τρίτους. Η Εταιρεία δεν έχει εξετάσει και αποποιείται ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό δημοσιεύτηκε σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο.

Εάν επικοινωνείτε με την Εταιρεία μέσω e-mail, θα πρέπει να σημειώσετε ότι η ασφάλεια του Internet μέσω e-mail είναι αβέβαιη. Με την αποστολή ευαίσθητων ή εμπιστευτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν είναι κρυπτογραφημένα, αποδέχεστε τους κινδύνους μιας τέτοιας αβεβαιότητας και πιθανής έλλειψης εμπιστευτικότητας μέσω του Διαδικτύου. Το Διαδίκτυο δεν είναι 100% ασφαλές και κάποιος ίσως να μπορεί να παρακολουθεί και να διαβάσει τα στοιχεία σας.

Με την πρόσβαση και χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε ότι θα ισχύουν οι νόμοι της Βουλγάρικης Δημοκρατίας και συμφωνείτε με την αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Βουλγάρικης Δικαιοσύνης.